Khoa Học

10 loài thực vật hiếm trên thế giới

Chủ nhật, 2008-05-11 02:12:05 - Nguồn:
Chinaview dẫn nguồn từ Discover.163.com, đưa hình ảnh 10 loài thực vật hiếm trên thế giới. Dẫn đầu là Amorphophallus Titanium (còn gọi là Titan Arum), được xếp vào một trong những loại hoa lạ lùng nhất (ảnh) với chiều cao có thể lên đến 3 mét.

Chinaview dẫn nguồn từ Discover.163.com, đưa hình ảnh 10 loài thực vật hiếm trên thế giới. Dẫn đầu là Amorphophallus Titanium (còn gọi là Titan Arum), được xếp vào một trong những loại hoa lạ lùng nhất (ảnh) với chiều cao có thể lên đến 3 mét.

Các loài khác được xếp lần lượt sau đó: Dracuunculus vulgaris,  Nepenthes Tanax, Aigrette,  Venus flytrap, Drosera capensis, Rafflesia arnoldii, Tacca chantrieri, Strangler fig, Lunaria annua. Xem ảnh cụ thể tại địa chỉ: http://news.xinhuanet.com/english/2008-05/05/content_8107974.htm.

Tạ Xuân Quan

 
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày