15 điểm đỗ xe 'không tưởng' của quái xế

Thứ ba, 19/09/2017, 10:04 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Xe bay trên mái nhà. 

Xe bay trên mái nhà. 

Đỗ hẳn lên xe cảnh sát. 

Đỗ hẳn lên xe cảnh sát. 

Địa điểm lý tưởng để rửa xe. 

Địa điểm lý tưởng để rửa xe. 

Garage mát lạnh. 

Garage mát lạnh. 

Đại gia về làng.

Đại gia về làng.

Xe hơi tham gia giao thông đường thủy. 

Xe hơi tham gia giao thông đường thủy. 

Xe leo bờ rào. 

Xe leo bờ rào. 

Điền vào chỗ trống. 

Điền vào chỗ trống. 

Khi lòng đường không có đủ chỗ đỗ xe. 

Khi lòng đường không có đủ chỗ đỗ xe.

Đầu đội đất, đuôi chạm hướng lên trời. 

Đầu đội đất, đuôi chạm hướng lên trời.

Xe hơi xuyên tường. 

Xe hơi xuyên tường.

Xe hơi vượt địa hình cầu thang. 

Xe hơi vượt địa hình cầu thang.

Đỗ xe trên rãnh cống là cả một nghệ thuật. 

Đỗ xe trên rãnh cống là cả một nghệ thuật.

Đỗ xe đúng quy định. 

Đỗ xe đúng quy định.

Tác dụng của dải phân cách. 

Tác dụng của dải phân cách.

Trang gốc:
Vui cười - Thư giãn