175 tỷ đồng để tuyên truyền bảo vệ biển, đảo

Thứ năm, 25/03/2010, 18:23 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Trong vòng 5 năm khoản kinh phí lên tới 175 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đẩy mạnh tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam.
> Quê hương hải đội Hoàng Sa sẽ mở Festival biển đảo/ 'Hải quân phải luôn nêu cao cảnh giác'

Theo quyết định được Thủ tướng phê duyệt ngày 23/3, đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" từ nay đến năm 2015 có khoản kinh phí dự kiến khoảng 175 tỷ đồng. Ngân sách trung ương chiếm gần 120 tỷ, số còn lại là ngân sách địa phương.

Ngoài ra, còn có nguồn hỗ trợ và huy động theo hướng xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

175 tỷ đồng để tuyên truyền bảo vệ biển, đảo
Chiến sĩ hải quân Việt Nam trên đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Đề án có các nội dung lớn như tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo; nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển.

Bên cạnh đó, nội dung xây dựng, quảng bá thương hiệu biển Việt Nam và nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng được chú trọng.

Theo kế hoạch, đề án sẽ tập huấn và trang bị tài liệu, kiến thức pháp lý cơ bản về biển, cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho 100% cán bộ công chức ngành tài nguyên và môi trường, cùng với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Công an nhân dân các vùng biển, đảo và hầu hết ngư dân...

100% số xã, phường, thị trấn vùng ven biển, hải đảo cũng được tuyên truyền để nâng cao nhận thức về những vấn đề nan giải, bất cập, mâu thuẫn chủ yếu giữa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng ven biển, hải đảo và các nguy cơ, hiểm họa liên quan đến chính lợi ích của các cộng đồng trên địa bàn ven biển, hải đảo...

Để quảng bá cho thương hiệu biển Việt Nam, cộng đồng dân cư sống ven biển, trên các đảo và cộng đồng nói chung sẽ phấn đấu trở thành "Đại sứ tiếp thị" cho thương hiệu biển Việt Nam.

Nguyễn Hưng

Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần