21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ

Thứ tư, 17/05/2017, 19:38 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

1. Nốt ruồi trên đỉnh đầu

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu

2. Nốt ruồi mọc trong lông mày

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-1

3. Nốt ruồi ở giữa trán

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-2

4. Nốt ruồi ở huyệt Thái Dương

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-3

5. Nốt ruồi ở tai

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-4

6. Nốt ruồi ở gò má

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-5

7. Nốt ruồi ở môi trên

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-6

8. Nốt ruồi ở môi dưới

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-7

9. Nốt ruồi ở gần cằm

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-8

10. Nốt ruồi ở sau gáy 

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-9

11. Nốt ruồi ở cổ bên phải

21-not-ruoi-cuc-may-man-hoa-hung-thanh-cat-tren-co-the-phu-nu-10

Xem tiếp trang sau

Alexandra V (theo F.C

Trang gốc:
Tuổi Teen