30/4 năm nay được nghỉ mấy ngày?

Thứ bảy, 2014-04-05 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Theo thông báo mới nhất của Bộ LĐTBXH thì dịp 30/4/2014 và 1/5/2014 sẽ được nghỉ 5 ngày từ 30/4 đến ...

Theo thông báo mới nhất của Bộ LĐTBXH thì dịp 30/4/2014 và 1/5/2014 sẽ được nghỉ 5 ngày từ 30/4 đến hết 4/5.

Theo thông báo mới nhất của Bộ LĐTBXH, dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ Sáu, ngày 2/5/2014 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4/2014. 

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày

Tức là dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ Tư, ngày 30/4/2014 đến hết Chủ nhật, ngày 4/5/2014. Tổng số ngày nghỉ của dịp này sẽ là 5 ngày liên tục.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp 30/4 và 1/5 phù hợp.

link gốc: http://infonet.vn/304-nam-nay-duoc-nghi-may-ngay-post124763.info
Yêu cầu xóa tin
ngày nghĩ được nghỉ báo mới nhất của thông báo mới nhất báo mới nhất thông báo mới mới nhất của bộ nhất của bộ lđtbxh nhất của bộ