http://image2.tin247.com/pictures/picsmall/2014/03/18/100/lif1395130111.jpg

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ ba, 2014-03-18 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

-Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp năm châu đều biết đến ...

 
Yêu cầu xóa tin
bán hàng trên facebook