Chính trị - Xã hội

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ ba, 2014-03-18 15:11:03 - Nguồn:
-Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp năm châu đều biết đến Ðiện Biên Phủ - Việt Nam.

 
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin

Tin cùng ngày