60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ ba, 2014-03-18 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

-Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp năm châu đều biết đến ...

 
link gốc: http://vov.vn/Xa-hoi/60-nam-Chien-thang-lich-su-Dien-Bien-Phu/316052.vov
Yêu cầu xóa tin