http://image2.tin247.com/pictures/picsmall/2014/03/18/100/lif1395130111.jpg

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ ba, 2014-03-18 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

-Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp năm châu đều biết đến ...

 
Yêu cầu xóa tin

10 Thủ thật bán hàng trên facebook.com