9 kiểu tóc đơn giản mỗi ngày

Thứ ba, 2010-07-06 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Bạn gái nào cũng muốn mình đẹp và lạ hơn mỗi ngày. Vậy 9 kiểu tóc cực đơn giản dưới đây sẽ giúp các ...

Bạn gái nào cũng muốn mình đẹp và lạ hơn mỗi ngày. Vậy 9 kiểu tóc cực đơn giản dưới đây sẽ giúp các bạn luôn trẻ trung và xinh tươi ở bất cứ nơi đâu khi tới trường, đi làm hay đi chơi.

Kiểu 1: Dùng bờm để làm đẹp phía trước và búi tóc đằng sau.

Kiểu 2: Tết đuôi tóc phía sau lại thành một dải.

Kiểu 3: Lấy một chút mái đằng trước, tạo độ phồng và kẹp lại để buôn xõa phía sau.

Kiểu 4: Cũng kẹp mái như kiểu 3 nhưng búi cao đoạn tóc phía sau.

Kiều 5: Lấy hai đoạn tóc ở hai bên má, kéo ra sau và buộc lại.

Kiểu 6: Dùng bờm hất hết cả đoạn tóc phía trước mái lên, đằng sau búi cao.

Kiểu 7: Kẹp một phần phía mái trước lại và tạo độ phồng như kiểu 3. Sau đó hất hết tóc nửa trên lên và buộc lại.

Kiểu 8: Tết tóc bên mái thành một dải và kẹp ra phía sau.

Kiểu 9: Cuốn hết tóc ra phía sau và dùng ghim kẹp lại.

Vũ Chi

Yêu cầu xóa tin
sâu phía sau kiều tóc phía sau tóc phía và buộc lại kiểu đoạn tóc phía kiểu dùng bờm thành một dải và buộc lại