[Ảnh] Du khách đi đò đêm vào chùa Hương

Thứ tư, 21/02/2018, 10:06 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
[Ảnh] Du khách đi đò đêm vào chùa Hương

Bến Đục lúc 3h sáng

Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Du khách đi đò đêm vào chùa Hương
Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần