Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng

Thứ tư, 16/10/2013, 00:51 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 1

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chỉ đạo công tác ứng phó với bão

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 2

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 3

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 4

Di dời dân đến nơi trú tránh bão an toàn tại Đà Nẵng

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 5

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 6

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 7

Chuyển đồ dùng thiết yếu đến nơi trú bão

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 8

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 9

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 10

Ảnh: Mưa to, gió lớn bắt đầu tàn phá Đà Nẵng - 11

Bão Nari bắt đầu tàn phá Đà Nẵng

Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần