Ảnh: Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các công trình phục vụ APEC

Thứ hai, 16/10/2017, 19:56 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 1
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 2
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 3
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 4
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 5
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 6
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 7
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 8
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 9
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 10
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 11
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 12
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 13
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 14
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 15
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 16
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 17
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 18
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 19
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 20
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 21
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 22
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 23
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 24
anh: tan bi thu thanh uy da nang kiem tra cac cong trinh phuc vu apec hinh 25
Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần