Bẻ khoá file Word

Thứ tư, 22/04/2009, 18:11 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Em có một file Word cài password nhưng lâu lắm rồi nên không còn nhớ nữa, bây giờ em muốn mở lại để lấy dữ liệu. Xin chỉ giúp em cách mở file.

Cao Thuy Duong

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Trang gốc:
Công nghệ
Tiêu điểm tuần