Công nghệ số

Bẻ khoá file Word

Thứ tư, 2009-04-22 18:11:04 - Nguồn:

Em có một file Word cài password nhưng lâu lắm rồi nên không còn nhớ nữa, bây giờ em muốn mở lại để lấy dữ liệu. Xin chỉ giúp em cách mở file.

Cao Thuy Duong

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày