Bị nhiều nhọt ở vùng mông, phải làm gì?

Thứ năm, 24/06/2010, 14:14 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tôi bị nhiều nhọt ở vùng mông, đã từng được anh rể là bác sĩ mổ một lần, nhưng từ đó đến nay vẫn có thêm những nhọt mới. Tôi nên làm gì đây, xin ban sức khỏe giúp tôi.

(Nguyễn)

Trang gốc:
Đời sống-Sức khỏe
Tiêu điểm tuần