Công nghệ số

Biểu tượng Wi-Fi có dấu chấm than

Thứ ba, 2012-07-17 11:26:07 - Nguồn:

Mình dùng chung Wi-Fi của nhà hàng xóm nhưng lại có dấu chấm than. Vào Open network anh sharing center mình thấy kết nối từ máy vào máy chủ có Wi-Fi bình thường nhưng đến internet có dấu x trên đường dẫn.

Mình đã thử dể Windows detected thì nhận được thông báo: "Wireless network connection doesn't have a valid ip configuration" hoặc "network cable unplugged". Mình đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không kết nối được trong khi laptop của bạn cùng phòng thì kết nối bình thường.

Mong mọi người giúp mình nguyên nhân và cách khắc phục. Chân thành cảm ơn!

Nguyen Ngoc Cham

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Wi-Fi, laptop, Windows 7

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày