Bộ GD-ĐT có 11 nhiệm vụ

Thứ tư, 21/04/2010, 16:50 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa thông báo dự thảo lần 1 về Nghị định “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục” để bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

So với Nghị định số 166/2004/NĐ-CP, dự thảo nghị định mới quy định chi tiết hơn về trách nhiệm của Bộ GD-ĐT với 11 nhiệm vụ. Trong đó, có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các đại học, trường đại học, học viện; quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học.

Ban hành tiêu chuẩn cụ thể người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, thành viên hội đồng trường, hội đồng quản trị đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập; hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn cụ thể quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các trường thành viên thuộc Đại học quốc gia.

Dự thảo Nghị định ghi rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giáo dục của UBND cấp tỉnh, quản lý theo lãnh thổ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình trường các cơ sở giáo dục trực thuộc (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài); cho phép mở ngành mới đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT...

Các Sở GD-ĐT địa phương có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó đảm nhận việc chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh và Bộ GD-ĐT trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục để bảo đảm chất lượng giáo dục trên địa bàn theo quy định của Bộ…

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm của cấp này là quyết định thành lập (đối với các trường công lập), cho phép thành lập (đối với các trường ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trường có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trường phổ thông dân tộc bán trú (không có cấp học trung học phổ thông)…

Đối với cấp xã, UBND cấp xã có quyền cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định; bảo đảm và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn hoạt động đúng quy định pháp luật…

Nếu được thông qua, nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2010.

Hồng Hạnh

Trang gốc:
Giáo dục