danh mục khác

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ 2013

Thứ năm, 2013-05-30 21:00:05 - Nguồn:
1c.jpg
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn phát biểu chỉ đạo Hội nghi.

Tới dự Hội nghị có ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ TT&TT, lãnh đạo một số Sở TT và TT tỉnh,thành phố, doanh nghiệp thuộc Bộ, Vụ Hành chính - Văn phòng Chính phủ, Trung tâm lưu trữ quốc gia.Tham gia Hội nghị có 120 học viên của Bộ TT và TT, các đơn vị thuộc Bộ.

Trong 2 ngày, Hội nghị sẽ tập trung bồi dưỡng cho các học viên những nghiệp vụ tổng quan về quảnlý văn thư, lưu trữ... Đồng thời, các học viên có cơ hội tiếp cận với Nghị định số 01/2013/NĐ-CPban hành ngày 3/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thôngtư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữcủa cơ quan, tổ chức...

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã đánh giá cao tầm quantrọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan của Bộ. Việc tổ chức hội nghị này được xemlà một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong cáccơ quan, tổ chức.

Hồng Dương

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày