Bộ Y tế xin dừng quy định tiêu chuẩn lái xe

Thứ tư, 29/10/2008, 17:40 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Bộ Y tế xin dừng quy định tiêu chuẩn lái xe

Sau khi nhận được công văn của Bộ Tư pháp, 29/10/08 Bộ Y tế đã gửi giải trình và xin ý kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xung quanh vấn đề này.

Theo giải trình, Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dành cho người khuyết tật, do Bộ Y tế ban hành ngày 30/9/08 là dựa trên dựa trên Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (trong đó, giao cho Bộ Y tế bổ sung, sửa đổi quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển từng loại phương tiện cơ giới, quy định hình thức kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ sức khỏe của lái xe thay thế các quy định hiện hành không còn phù hợp).

Tuy nhiên, sau khi các quy định tiêu chuẩn lái xe mới này được đưa ra, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã có Công văn “đình chỉ ngay việc lưu hành, tạm ngưng hiệu lực áp dụng…” bản tiêu chuẩn sức khỏe vì: “Bộ Y tế tự ban hành Quyết định số 33 và Quyết định số 34… là không đúng thẩm quyền”.

Lý do khẳng định cho việc ban hành không đúng thẩm quyền này là căn cứ theo Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ thì “Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe…”.

Trước vấn đề này, 29/10/08, Bộ Y tế đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Theo đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Phó Thủ tướng cho dừng thực hiện quy định tiêu chuẩn lái xe mà Bộ này mới ban hành nói trên.

Bộ này cũng đồng ý với quyết định quy định tiêu chuẩn lái xe được ban hành lại theo quy định tiêu chuẩn sức khoẻ người lái xe theo Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ.

Như vậy, khi có ý kiến chính thức từ Chính Phủ Quy định tiêu chuẩn lái xe gây ra nhiều tranh cãi do Bộ Y tế vừa ban hành sẽ ngay lập tức bị huỷ bỏ.

P. Thanh

Trang gốc:
Đời sống-Sức khỏe
Tiêu điểm tuần