BST thu/đông 2008 của Gianfranco Ferré

Thứ sáu, 26/09/2008, 22:40 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

BST thu/đông 2008 của Gianfranco Ferré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST thu/đông 2008 của Gianfranco Ferré
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Elle

Trang gốc:
Văn Hóa - Giải trí
Tiêu điểm tuần