Các kỹ thuật của cầu thủ nhí

Thứ bảy, 08/11/2008, 01:27 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Những pha dắt bóng qua cọc, sút bóng trúng đích hay tâng bóng là bài học đầu tiên của cầu thủ.

Kỹ thuật với cầu thủ nhí 
Biểu diễn kỹ thuật
Trang gốc:
Thể Thao