danh mục khác

Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Word 2013

Thứ sáu, 2013-04-19 14:20:04 - Nguồn:
Hướng dẫn các bước tạo watermark (ảnh hoặc chữ được in mờ dưới nền văn bản) trong tài liệu Microsoft Word 2013.

tit.jpg

Watermark là một hình ảnh hoặc dòng chữ được in mờ dưới nền văn bản. Người ta thường dùngwatermark để chỉ trạng thái của một tài liệu (tài liệu bí mật, bản nháp…) hoặc chèn logo của mộtcông ty hay tổ chức.

Dưới đây là các bước để chèn watermark vào tài liệu Microsoft Word 2013.

Mở tài liệu mà bạn muốn chèn watermark, nhấn vào tab (thẻ) "Design" trên thanh Ribbon.

01_clicking_design_tab.jpg

Trong mục "Page Background" của tab "Design", nhấn vào nút "Watermark". Có nhiều mẫu watermarkkhác nhau cho bạn lựa chọn.

02_selecting_a_watermark.jpg

Dấu mờ sẽ được chèn dưới phần văn bản của tài liệu.

03_confidential_watermark.jpg

Nếu bạn muốn thôi chèn watermark hoặc trạng thái của tài liệu đã thay đổi, bạn có thể xóawatermark một cách dễ dàng. Chỉ cần nhấn vào "Watermark" trong mục "Page Background" của tab"Design", chọn "Remove Watermark".

04_selecting_remove_watermark.jpg

Bạn cũng có thể tạo ra các watermark tùy chỉnh từ văn bản hoặc hình ảnh. Để làm việc này, nhấnvào "Watermark" và chọn "Custom Watermark".

05_selecting_custom_watermark.jpg

Hộp thoại "Printed Watermark" xuất hiện. Bạn có thể chèn vào watermark có chữ hoặc hình ảnh. Đểchèn chữ, chọn "Text watermark". Chọn "Language" (ngôn ngữ), "Font" (phông chữ), "Size" (kích cỡ)và "Color" (màu sắc). Nhấn chọn ô đằng trước "Semitransparent" nếu muốn tạo hiệu ứng nửa trongsuốt. Nhập văn bản vào hộp "Text". Ở phần "Layout", chọn "Diagonal" để tạo Watermark theo chiềuchéo trên trang văn bản, hoặc chọn "Horizontal" để tạo watermark theo chiều ngang. Nhấn "OK".

06_creating_a_custom_text_watermark.jpg

Để lấy ảnh làm watermark, nhấn "Watermark" trên tab "Design", chọn "Custom Watermark". Trên hộpthoại "Printed Watermark", chọn "Picture watermark" và nhấn "Select Picture".

08_clicking_select_picture.jpg

Bạn có thể chèn ảnh từ một file trên máy tính, chọn clipart từ Office.com, tìm kiếm hình ảnhtrên Bing hoặc chọn ảnh lưu trên SkyDrive. Trong ví dụ này, người ta tìm kiếm logo Windows trênBing.

09_searching_on_bing.jpg

Chọn một hình ảnh từ các kết quả tìm kiếm, sau đó nhấn "Insert".

10_selecting_an_image.jpg

Để chèn ảnh làm hình mờ ở phía sau văn bản, đánh dấu vào hộp trước "Washout". Bạn có thể xácđịnh tỷ lệ ảnh hoặc để Word tự động chỉnh bằng cách chọn "Auto". Nhấn "OK" để chèn watermark.

11_selecting_washout.jpg

Hình ảnh sẽ được chèn dưới văn bản trong tài liệu.

12_picture_watermark_inserted.jpg

Tính năng Watermark cũng có trong Microsoft Word 2007 và 2010, nhưng ở trong tab "Page Layout"thay vì tab "Design" như ở Word 2013.

Phạm Duyên

Theo HowtoGeek

Tags:Microsoft Word 2013, chèn watermark
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày