Công nghệ số

Cách nhận biết iPhone chính hãng

Thứ tư, 2009-07-01 16:45:07 - Nguồn:

Tôi thấy rất nhiều iPhone 3G 16 GB giá chỉ 5 triệu, mới 100%, phiên bản iPhone sạch không cần unlock. Giá như thế có quá rẻ? Xin chỉ giúp tôi cách nhận biết iPhone chính hãng Apple.

Chanh

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnepxress.net

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày