Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word

Thứ hai, 2010-07-05 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word (24h) ...

Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word
Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word
(24h) - Như các bạn đều biết thì khi viết một bài báo cáo thật sự bao giờ cũng cần làm mục lục cho các trang. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong một bài báo cáo vì không có bài báo cáo nào mà không có hình vẽ hay bảng minh họa cả Big Grin .

Cách tạo mục lục hình:

1. Chọn menu Format –> Styles and Formating –> Chọn New Style –> Nhập vào tên của Style ( ví dụ là HINH )

Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word, Vi tính-Internet, muc luc, tao bang, Word, menu, format

2. Bôi đen tiêu đề của hình mà bạn muốn đưa vào mục lục –> chọn Style có tên là HINH .

Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word, Vi tính-Internet, muc luc, tao bang, Word, menu, format

3. Làm như bước 2 đối với tất cả các hình, sau khi làm xong bạn đặt con trỏ ở nơi muốn chèn mục lục hình, rồi chọn menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Table of Figures –> Options –> Chọn style có tên là HINH. Nhấn Ok và bạn sẽ có kết quả mong muốn.

Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word, Vi tính-Internet, muc luc, tao bang, Word, menu, format

Cách tạo mục lục bảng thì tương tự như tạo mục lục hình:

1. Chọn menu Format –> Styles and Formating –> Chọn New Style –> Nhập vào tên của Style ( ví dụ là BANG ) .

2. Bôi đen tiêu đề của bảng mà bạn muốn đưa vào mục lục –> chọn Style có tên là BANG.

3. Đặt con trỏ ở nơi muồn chèn mục lục bảng. Chọn menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Chọn Table of Figures –> Chọn Options –> Chọn style có tên là BANG.

Theo Blog (24H.COM.VN)
link gốc: http://www26.24h.com.vn/vi-tinh-internet/cach-tao-muc-luc-hinh-va-muc-luc-bang-trong-word-c55a308190.html
Yêu cầu xóa tin
mục lục tạo mục lục hình –> chọn style có chọn style có tên style có tên là cách tạo mục lục –> chọn mục lục hình tạo mục lục chọn style có