Cài đặt nhạc chuông cho iPhone 4

Thứ sáu, 2011-06-03 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tôi có iPhone 4. Tôi muốn cài nhạc chuông, hiện trong máy tôi có một số bài hát việt mà tôi yêu ...

Tôi có iPhone 4. Tôi muốn cài nhạc chuông, hiện trong máy tôi có một số bài hát việt mà tôi yêu thích. Xin chỉ giúp tôi cài một trong số bài nhạc đó thành nhạc chuông (khi nhận cuộc gọi thì nghe được nhạc)

Gia Hân

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

iPhone 4, nhạc chuông, Cài đặt nhạc chuông, Cài đặt nhạc chuông cho iPhone 4

link gốc: http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/hoi-dap/2011/06/cai-dat-nhac-chuong-cho-iphone-4/
Yêu cầu xóa tin
cài đặt nhạc chuông số bài cài đặt nhạc chuông chuông cài đặt nhạc nhạc chuông cài đặt chuông cài đặt nhạc chuông cài cài đặt nhạc đặt nhạc chuông