Công nghệ số

Cài đặt nhạc chuông cho iPhone 4

Yêu cầu xóa tin Thứ sáu, 2011-06-03 01:54:06 - Nguồn:

Tôi có iPhone 4. Tôi muốn cài nhạc chuông, hiện trong máy tôi có một số bài hát việt mà tôi yêu thích. Xin chỉ giúp tôi cài một trong số bài nhạc đó thành nhạc chuông (khi nhận cuộc gọi thì nghe được nhạc)

Gia Hân

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

iPhone 4, nhạc chuông, Cài đặt nhạc chuông, Cài đặt nhạc chuông cho iPhone 4

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày