Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng

Thứ sáu, 14/08/2009, 20:02 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng
 

- Hôm nay 14/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội BVQTE VN) đã thông qua chiến lược Phát triển tổ chức đến năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2009-2010.

Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: "Phát triển Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp về bảo vệ quyền trẻ em, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc; góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển hài hòa và tham gia bảo vệ, chống lại các vi phạm quyền trẻ em“ là tầm nhìn chiến lược của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, một trong những mục tiêu trọng tâm của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam trong năm 2009-2010 và những năm tiếp theo là cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng. Cụ thể, Hội sẽ xây dựng các hình thức cung cấp dịch vụ về chăm sóc, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương dựa vào việc nắm bắt tình hình thực tế và nhu cầu của trẻ em. Đội ngũ cộng tác viên của Hội sẽ được tập huấn các phương pháp tiếp cận và kỹ năng thu thập tình hình trẻ em. Từ đó, tư vấn, hỗ trợ, kết nối các cơ quan chuyên môn để can thiệp giải quyết các trường hợp có nguy cơ bỏ học, bị tổn thương.
 
Bên cạnh đó, nâng cao  năng lực kết nối mạng lưới của Hội để trở thành tổ chức đầu mối, liên kết các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động. Đặc biệt, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin với các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác về điều kiện sống và thực hiện quyền trẻ em, từ đó xác định những vấn đề còn tồn tại hoặc mới nảy sinh và đề xuất các chính sách, biện pháp giải quyết.  

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được thành lập theo quyết định 464/QĐ-NBV ngày 8/4/2008. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là một tổ chức xã hội, nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức cuả Việt Nam, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

7 chức năng, nhiệm vụ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam: Truyền thông, vận động chính sách; Là đầu mối mạng lưới vận động xã hội; Nghiên cứu; Giám sát và tư vấn độc lập; Cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực; Vận động ý kiến và sự tham gia của trẻ em (bao gồm cả người chưa thành niên); Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.


P.HTrang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần