Chiếu xạ An Phú: Mở thêm chi nhánh, lãi ròng quý II tăng 34,5% lên 17,2 tỷ đồng

Thứ hai, 17/07/2017, 17:05 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Chiếu xạ An Phú: Mở thêm chi nhánh, lãi ròng quý II tăng 34,5% lên 17,2 tỷ đồng
CTCP Chiếu xạ An Phú (mã APC) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Danh mục khách hàng của APC mở rộng cho cả lĩnh vực thủy sản, thực phẩm…. với các khách hàng lớn như Thủy sản Vĩnh Hoàn, XNK Quốc Việt và Thủy sản Cà Mau.
Trong quý II, doanh thu thuần đạt 39,2 tỷ đồng, tăng 49,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 22,2 tỷ đồng, tăng 49,8% so với quý II/2016. Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 17,2 tỷ đồng, tăng 34,47%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 46,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 35,8 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 27,9 tỷ đồng.
APC cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý II/2017 tăng tuyệt đối hơn 4,4 tỷ đồng, tương đương tăng 34,47% so với cùng kỳ năm 2016 là do việc mở thêm chi nhánh dẫn đến doanh thu tăng 49,5% qua đó lợi nhuận tăng.
Năm 2017, APC đặt kế hoạch doanh thu 117,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 34,36 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm APC đã hoàn thành hơn 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN

Trang gốc:
Kinh tế