Chính phủ phê duyệt đề án dạy tiếng Việt cho kiều bào

Thứ tư, 11/01/2017, 10:53 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các lớp dạy tiếng Việt; động viên con em người Việt tham gia học tiếng Việt.

Đề án yêu cầu biên soạn tài liệu dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức xây dựng chương trình tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6).

Chính phủ cũng nêu rõ cần xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập như bộ đề thi, ngân hàng câu hỏi kiểm tra, phần mềm thi và chấm thi trên máy tính, quy chế thi, đồng thời cấp chứng chỉ cho người tham gia đánh giá năng lực. 

chinh-phu-phe-duyet-de-an-day-tieng-viet-cho-kieu-bao

Đề án được xây dựng nhằm giữ gìn, củng cố và phát triển ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Ảnh: The Oregonian

Theo Thủ tướng, giáo viên cần bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ qua cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến thuộc Đề án đã được phê duyệt.

Giải pháp khác là đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học tiếng Việt, bao gồm các khóa học tiếng Việt ngắn hạn, cuộc thi tìm hiểu văn hóa lịch sử, trại hè học tiếng Việt cho con em kiều bào tại Việt Nam, duy trì và đổi mới việc dạy tiếng Việt trên truyền hình, đài phát thanh. 

Thủ tướng kêu gọi hỗ trợ xây dựng tủ sách tiếng Việt, góc Việt Nam, thư viện Việt Nam tại các thư viện cộng đồng, các trung tâm học liệu hoặc các trường đông học sinh là người Việt Nam.

Xuân Hoa

Trang gốc:
Giáo dục
Tiêu điểm tuần