Chính thức ban hành Quy định về dạy thêm học thêm

Thứ sáu, 02/02/2007, 14:17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Theo quy định, Bộ GD-ĐT không cấm việc dạy thêm học thêm nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc: Nội dung và phương pháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học.

 

Hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp khi được UBND tỉnh, thành phố quy định miễn giấy phép.

 

Trong quy định nhấn mạnh: Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

 

Những ai vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định về dạy thêm học thêm, sẽ bị xử lý thích đáng, bị áp dụng các hình thức xử phạtvi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

P.V

Trang gốc:
Giáo dục