Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ

Thứ sáu, 19/07/2013, 03:37 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ chủ động tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Theo lịch trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama và sẽ trao đổi ý kiến về những định hướng lớn trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, nhân đạo... Hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ gặp đại diện chính quyền, quốc hội, một số tổ chức quốc tế, giới học giả doanh nghiệp Mỹ và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Trường Sơn

Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần