Chủ tịch TP.HCM được quyền “quyết” tiếp nhận viện trợ ODA

Thứ ba, 21/11/2017, 14:11 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Chủ tịch TP.HCM được quyền “quyết” tiếp nhận viện trợ ODA

Chủ tịch TP.HCM được quyền quyết định tiếp nhận vốn ODA cho thành phố.

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của TP.HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND TP.HCM).

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại cho thành phố không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

UBND Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia góp ý, phản biện các chương trình, đề án, chuyên đề, báo cáo… phục vụ công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp, những vấn đề thực tiễn mới phát sinh, đảm bảo công tác dự báo, định hướng chính xác, kịp thời, khoa học xu hướng phát triến của các ngành, lĩnh vực trong từng thời kỳ, nhằm vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

DANH PHÚ

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần