Clip hài: Tuổi thơ, muốn tìm lại đâu có dễ

Thứ bảy, 20/05/2017, 04:01 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Clip hài: Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội... ngu
Clip hài: Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội... ngu

Cho dù quân địch có mạnh đến cỡ nào thì cũng không đáng sợ bằng...

Bấm xem ngay >>

 
Trang gốc:
Vui cười - Thư giãn