Clip: "Lĩnh đủ" khi đi ngủ quên phòng thủ

Thứ bảy, 18/11/2017, 15:55 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Clip hài: Nghịch dại thì còn trách được ai!
Clip hài: Nghịch dại thì còn trách được ai!

Hình như đây đều là các tay... nghịch dại chuyên nghiệp thì phải?

Bấm xem >>

 
Trang gốc:
Vui cười - Thư giãn
Tiêu điểm tuần