http://static.tin247.com:8080/images/2.jpg

Con lợn tham ăn

Thứ tư, 2011-08-17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Con lợn tìm mọi cách để lấy bằng được hộp bánh trên nóc tủ lạnh. > Vẹt nhảy nhót/ Con mèo đi bằng ...

Con lợn tìm mọi cách để lấy bằng được hộp bánh trên nóc tủ lạnh.
> Vẹt nhảy nhót/ Con mèo đi bằng 2 chân/ Chó canh gác chuyên nghiệp

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây

funny, hài, cười, video hài, clip hài, Con lợn tham ăn

Yêu cầu xóa tin
con hai cười lợn bằng con lợn bán hàng trên facebook Điện thoại bphone