CTCP Kết cấu thép xây dựng bị phạt 60 triệu đồng

Thứ ba, 22/08/2017, 17:55 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
CTCP Kết cấu thép xây dựng bị phạt 60 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng (Tổ 7, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau: Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính thành thật hối lỗi theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

MINH TRANG

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần