Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất hơn 286 triệu đồng

Thứ bảy, 29/12/2012, 09:35 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

(Dân trí) - Kế hoạch thưởng Tết năm 2013 của các DN đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhất cho công nhân và người lao động là 100 ngàn đồng/người, còn DN thưởng Tết cho người lao động cao nhất là hơn 286 triệu đồng.
 >>  Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất 208 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng
 >>  Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất gần 75 triệu đồng
 >>  TPHCM: Thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất hơn 286 triệu đồng.
Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất hơn 286 triệu đồng.
 
Chiều 28/12, Sở Lao động thương binh – xã hội TP Đà Nẵng, cho biết đã có kết quả khảo sát 351 doanh nghiệp (trong đó có 106 doanh nghiệp dân doanh, 101 doanh nghiệp CP, 99 doanh nghiệp FDI và 45 doanh nghiệp TNHH MTV) trên địa bàn về tiền lương, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2013.

Về tiền lương năm 2012, đối với DN 100% vốn nhà nước có mức lương thấp nhất là 2,089 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 66,250 triệu đồng/người/tháng, mức lương bình quân là 4,5,828 triệu đồng/người/tháng. Kế hoạch thưởng Tết dương lịch 2013 của khối DN này thấp nhất là 200 ngàn đồng/người, cao nhất với mức thưởng 10,4 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân 1,695 triệu đồng/người. Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán của khối DN này thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người, cao nhất là 27,5 triệu đồng/người, bình quân 5,28 triệu đồng/người.

Khối DN CP vốn góp Nhà nước có mức lương bình quân trong năm 2012 thấp nhất là 1,05 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 50 triệu đồng/người/tháng, bình quân 4,982 triệu đồng/người/tháng. Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2013 đối với khối DN này thấp nhất là 100 ngàn đồng/người, cao nhất là 17 triệu đồng/người, bình quân 981 ngàn đồng/người. Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán của khối DN này thấp nhất là 300 ngàn đồng/người, cao nhất là 50 triệu đồng/người, bình quân trên 5,375 triệu đồng/người.

Về khối DN dân doanh, khối này có mức lương bình năm 2012 thấp nhất là 1,7 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 25 triệu đồng/người/tháng, bình quân 3,996 triệu đồng/người/tháng. Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối DN này thấp nhất là 100 ngàn đồng/người, cao nhất hơn 10 triệu đồng/người, bình quân hơn 1 triệu đồng/người. Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán của khối DN này thấp nhất là 500 ngàn đồng/người, cao nhất là 24 triệu đồng/người, bình quân trên 3,1 triệu đồng/người.

Đối với khối DN FDI, DN có mức lương bình quân năm 2012 thấp nhất với 1,4 triệu đồng/người/tháng, mức lương cao nhất là hơn 60,5 triệu đồng/người/tháng, bình quân hơn 6,1 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng Tết Dương lịch 2013 thấp nhất là 100 ngàn đồng/người và cao nhất là hơn 60 triệu đồng/người. Riêng đối với mức thưởng Tết Nguyên đán của khối này thấp nhất là 200 ngàn đồng, cao nhất là hơn 286 triệu đồng/người, bình quân hơn 6,1 triệu đồng/người.

Công Bính

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần