danh mục khác

Đẩy mạnh thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 2013-04-13 08:28:04 - Nguồn:
Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2013.

 

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, côngtác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục góp phần giữ vững ổn định chính trị,đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Việc thựchiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy được sức mạnh, quyền làm chủ của quần chúng nhân dân, thúcđẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị ở cơsở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về côngtác dân vận của Đảng và Nhà nước; phản ánh nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm, những tâm tư, nguyệnvọng chính đáng của nhân dân; về thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo,đấu tranh ngăn chặn các tiêu cực xã hội…

 

Trong quý II, công tác dân vận tập trungthực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu caotrách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, gắn với phong tràothi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"…

 

BÍCHTHẠCH

Mã bảo mật
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày