Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Thứ ba, 21/03/2017, 05:50 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, hai phương án liên quan đến ý kiến đề nghị mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324) đã được đưa ra để các đại biểu cho ý kiến trước khi Quốc hội chính thức thảo luận trong kỳ họp tháng 5 tới. 

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Theo báo cáo của Cơ quan chủ trì soạn thảo và Ngân hàng Nhà nước thì một số Công ước của Liên hợp quốc mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên bắt buộc các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải hình sự hóa hành vi phạm tội rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân phạm tội.

Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Ảnh minh họa

Theo chu kỳ, năm 2018, quốc tế sẽ tiến hành rà soát, đánh giá về những tiến triển của Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nếu chúng ta không thực hiện cam kết về việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với hai tội trên thì sẽ có nguy cơ bị xếp hạng “không tuân thủ” và bị đưa trở lại vào danh sách các quốc gia thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phải chịu sự rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố như đã từng bị vào năm 2010, gây ảnh hưởng bất lợi về nhiều mặt.

Điều 300 – tội “Tài trợ khủng bố”, pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Điều 324 – tội “Rửa tiền”, pháp nhân thương mại phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3, thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định Điều 79 của Bộ luật Hình sự, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Phương án hai là không quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324).

Theo Công An Nhân Dân

Trang gốc:
Pháp Luật
Tiêu điểm tuần