Giáo dục - Du học

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội tuyển sinh Thạc sỹ, Tiến sỹ

Yêu cầu xóa tin Thứ năm, 2006-12-07 01:22:12 - Nguồn:
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh sau ĐH năm 2007 với 14 chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ và 14 chuyên ngành đào tạo Tiến Sỹ.

Trong 14 chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ có 28 chuyên ngành hẹp và 14 chuyên ngành đào tạo Tiến Sỹ có 15 chuyên ngành hẹp.

 

Hình thức đào tạo: 

Có 2 hình thức:Tập trung và không tập trung

 

 Cấp đào tạo thạc sĩ:

- Hình thức tập trung: 2 năm (1,5 năm học, 0,5 năm viết luận văn)

- Hình thức không tập trung: 3 năm (2 năm học, 1 năm viết luận văn)

 

Cấp đào tạo tiến sĩ:

- Hình thức tập trung:  Thí sinh đã có bằng thạc sĩ: 2 năm hoặc Thí sinh đã có bằng cử nhân: 4 năm.

- Hình thức không tập trung: Thí sinh đã có bằng thạc sĩ: 3 năm hoặc Thí sinh đã có bằng cử nhân: 5 năm.

 

Bán và thụ lý hồ sơ: Từ 15/11/2006 đến 31/03/2007.

 

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2007.

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học & Sau đại học

Tầng 2, nhà 6, ĐHKTQD, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6280249; (04) 8694535; (04) 8692585

Hoặc truy cập vào website: www.neu.edu.vn/news_detail.asp?newsid=738&CatID=130

 

M.H

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin