ĐHĐCĐ Hòa Phát: Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 hơn 8.000 tỷ đồng, chi cổ tức 30%

Thứ năm, 22/03/2018, 10:03 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
ĐHĐCĐ Hòa Phát: Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 hơn 8.000 tỷ đồng, chi cổ tức 30%

ĐHĐCĐ HPG sáng 22/3.

Sáng nay (22/3), CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
Kế hoạch lợi nhuận hơn 8.000 tỷ đồng
Ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc công ty cho biết, 2017 được coi là một năm quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của tập đoàn.
Theo đó, kết thúc năm, HPG đạt doanh thu hợp nhất 46.855 tỷ đồng và 8.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 38% và 21% so với năm 2016, vượt lần lượt 17% và 34% kế hoạch năm 2017.
Lĩnh vực thép cốt lõi và chủ đạo, lần lượt chiếm 86% và 91% trong doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Hòa Phát lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 25% so với năm 2016. Thị phần thép xây dựng và ống thép Hòa Phát lần lượt là 23,9% và 26,4% thị phần trên toàn quốc.
Vốn chủ sở hữu tính của HPG đến cuối năm 2017 đạt là 32.398 tỷ đồng, tăng 63%, tổng tài sản đạt 53.022 tỷ đồng, tăng 60% so với 2016.
Tổng vay ngắn và dài hạn toàn Tập đoàn là 12.980 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 0,4 lần, tăng nhẹ so với hệ số 0,3 lần tại cuối năm 2016.
Năm 2018, HPG dự kiến kế hoạch doanh thu 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.050 tỷ đồng.
Bán cổ phiếu quỹ, chia cổ tức 30%
Về phương án chia cổ tức năm 2017, HĐQT trình cổ đông kế hoạch chia với tỷ lệ 40% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc III năm 2018.
Trong năm 2018, với kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 8.042 tỷ đồng, HPG dự kiến sẽ chia cổ tức 30%.
Về kế hoạch trích lập các quỹ, cho năm tài chính 2018, HPG dự kiến trích Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 5% lợi nhuận sau thuế; thù lao cho HĐQT mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế; quỹ khen thưởng Ban điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tỷ lệ trích lập kế hoạch này bằng với tỷ lệ trích lập thực hiện năm 2017.
Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án cổ phiếu quỹ, với lượng bán tối đa 206.327 cổ phiếu (bằng lượng cổ phiếu quỹ HPG đang nắm giữ), giá đặt bán trong khoảng giá từ 20.000 đồng – 70.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện sau 7 ngày làm việc kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận và HPG thực hiện xong nghĩa vụ công bố thông tin.

TRẦN THÚY

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần