danh mục khác

Điều chỉnh mẫu chứng từ kế toán

Thứ năm, 2013-04-18 15:08:04 - Nguồn:
Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-BTC điều chỉnh Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước.

Theo đó, một số mẫu chứng từ kế toán tại Thông tư 08 sẽ được thay thế bằng các mẫu chứng từquy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 759.

Ngoài ra, một số lỗi kỹ thuật trình bày khác cũng được Bộ Tài chính sữa chữa lại như: khổ giấy củamẫu chứng từ C4-08/KB, C4-09/KB sửa từ khổ giấy A5 thành khổ giấy A4; một số sai sót về tên tàikhoản tại Phụ lục II, tên danh mục tại Phụ lục III.10…

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày