Điều chỉnh thuế nhiều mặt hàng từ 1/1/2012

Thứ hai, 19/12/2011, 18:08 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Có ít nhất 1.000 dòng thuế nằm trong biểu nhập khẩu ưu đãi theo cam kết sẽ được cắt giảm, kể từ ngày 1/1/2012 do Bộ Tài chính công bố.

So với các mức hiện hành, biểu thuế năm 2012 có nhiều điểm thay đổi cả về danh mục hàng hóa và thuế suất. Cụ thể có 87 nhóm mặt hàng xuất khẩu thay đổi biểu thuế gồm tài nguyên khoáng sản, như quặng, đá, cát; mặt hàng kim loại, phế liệu kim loại, như vàng, sắt, đồng và một số mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu khác.

Cụ thể, Bộ Tài chính thực hiện cắt giảm thuế suất thuế xuất khẩu của 24 nhóm mặt hàng “phế liệu và mảnh vụn của kim loại” theo cam kết WTO năm 2012. Như vậy, thuế suất khẩu của các mặt hàng phế liệu và mảnh vụn kim loại đã được điều chỉnh giảm từ mức 29% và 22% xuống theo đúng mức cam kết WTO năm 2012 tương ứng là 22% và 17%. Đối với “đá vôi trắng đã qua chế biến” thuế suất điều chỉnh từ 17% xuống 14% để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ Tài chính, năm 2012 VN sẽ thay đổi thuế suất của hơn 1.000 dòng thuế, trong đó thay đổi thuế suất của 945 mặt hàng để thực hiện theo lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết WTO. 157 dòng thuế của nhóm các mặt hàng thiết yếu được điều chỉnh theo hướng tăng để bảo hộ sản xuất trong nước, hạn chế nhập siêu. Trong số 157 dòng thuế thì có 108 dòng thuế có mức tăng so với hiện hành là 1-2% (thuế suất hiện hành thấp hơn mức cam kết trần 2012 từ 1% - 2%).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiến hành giảm thuế nhập khẩu của 87 dòng thuế là các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được hoặc để khắc phục bất hợp lý, bảo đảm phù hợp với mức thuế nhập khẩu thành phẩm. Trong số 87 dòng thuế giảm, có 7 dòng thuế có mức giảm từ 1-2%, 80 dòng thuế có mức giảm nhiều hơn.

Hồng Anh

Bộ Tài chính, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ôtô

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần