Đề thi ĐH năm 2009 môn Hóa học khối B

Thứ sáu, 2009-07-10 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

(VTC News) - Dưới đây là đề thi môn Hóa học khối B kỳ thi ĐH đợt 2 năm 2009. VTC News sẽ cập nhật ...

(VTC News) - Dưới đây là đề thi môn Hóa học khối B kỳ thi ĐH đợt 2 năm 2009. VTC News sẽ cập nhật gợi ý giải đề thi này trong ít phút nữa.

  > Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Sử khối C
 
 > Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Toán khối D
  > Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Văn khối D
  > Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Văn khối C
 
 > Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Sinh học khối B


Đề thi ĐH năm 2009 môn Hóa học khối B
 
Đề thi ĐH năm 2009 môn Hóa học khối B
 
 
 
 
Đề thi Hóa học khối B 

VTC News link gốc: http://www.vtc.vn/2-219789/xa-hoi/de-thi-dh-nam-2009-mon-hoa-hoc-khoi-b.htm
Yêu cầu xóa tin
đề thi đề thi đh gợi giải đề thi gợi giải đề giải đề thi giải đề thi đh khối gợi giải đề đề thi đh 2009 thi đh 2009 môn đh 2009 môn