Em gái Quốc Cường vay công ty 20 tỷ đồng mua đất

Thứ năm, 06/09/2012, 20:55 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tổng các khoản vay và cho vay của bà Nguyễn Ngọc Huyền My với Quốc Cường Gia Lai khoảng 150 tỷ đồng.
> Em gái Quốc Cường 'chỉ có' 1,6 tỷ đồng
> Quý tử Bianfishco 'hấp dẫn' hơn Quốc Cường

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố báo cáo về các khoản giao dịch trọng yếu và phải thu, phải trả của tập đoàn với các bên liên quan. Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Huyền My - con chủ tịch QCG và em ông Nguyễn Quốc Cường có tổng các khoản vay và cho vay với tập đoàn này trên 150 tỷ đồng.

Cụ thể, trong hoạt động kinh doanh của QCG 6 tháng có ghi nhận khoản bà My cho tập đoàn vay 32,5 tỷ đồng để tài trợ nhu cầu vốn lưu động của tập đoàn, với lãi suất 16,2%.

Tiếp đó trong báo cáo, Quốc Cường Gia Lai cho biết, tập đoàn còn vay bà My một khoản tiền 70,15 tỷ và cho bà My vay 29,17 tỷ đồng. Mục đích của 2 khoản vay và cho vay này không được QCG đề cập tới.

Đồng thời, theo QCG, trong mục khoản phải thu, bà My có vay tạm ứng gần 20 tỷ của tập đoàn để mua bất động sản.

Uyển Nhi

10 người

Quốc Cường, Cường đô la, QCG

Trang gốc:
tập đoàntỷ đồngquốc cườngquốc cường gia laiquốc cường giacường gia laivà cho vaykhoản vay và chovay và cho vayvay và cho
Kinh tế
Tiêu điểm tuần