FDI, năng lực bản địa và chuyển dịch cấu trúc kinh tế

Thứ hai, 11/12/2017, 16:06 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

FDI, năng lực bản địa và chuyển dịch cấu trúc kinh tế

Nguyễn Chí Hiếu (*)

(TBKTSG) - Gần đây, một số thống kê cho thấy khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm ngày càng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam; trong 10 đồng xuất khẩu thì có tới 7,5 đồng đến từ khu vực này. Điều này làm dấy lên quan ngại về sự phụ thuộc quá mức của nền kinh tế vào khu vực FDI. Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề này trong bức tranh tổng thể về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế.

Chuyển dịch về cấu trúc kinh tế

Cần xác định rõ là vấn đề không nằm ở chỗ bản thân các doanh nghiệp FDI, dù có thể cần có những điều chỉnh về chính sách FDI cho phù hợp hơn. Vấn đề chính nằm ở chỗ làm sao để thúc đẩy nâng cao năng lực của doanh nghiệp bản địa và tăng cường gắn kết với khu vực FDI.

năng lực sản xuất hơn, vì thế không có nhiều nước sản xuất được. Xét ở cả hai khía cạnh đa dạng và đặc thù, độ phức tạp của nền kinh tế Việt Nam đã tăng vượt bậc trong 20 năm qua, với chỉ số về độ phức tạp kinh tế (Economic Complexity Index) nhảy từ hạng 99 năm 1995 lên 83 năm 2005 và lên hạng 50 năm 2015, theo một nghiên cứu của Đại học MIT.

Một số hàm ý

(*) Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Trang gốc:
Kinh tế