Gấp con vật bằng giấy

Chủ nhật, 28/12/2008, 04:13 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Chú tắc kè hoa, những con chim nhỏ hay chú lợn con đầy màu sắc được tạo ra từ các mảnh giấy.

Các con vật bằng giấy 
Đoạn phim dân chơi
Trang gốc:
Review sản phẩm