GEX: Công bố thông tin không đúng thời hạn, bị phạt 60 triệu đồng

Thứ tư, 23/08/2017, 16:49 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
GEX: Công bố thông tin không đúng thời hạn, bị phạt 60 triệu đồng

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:
Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2015, Báo cáo thường niên năm 2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc bán 450.000 cổ phần vốn đầu tư của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty cổ phần Vật tư và Xây dựng Hà Nội.
Ngoài ra, các tài liệu khác công bố không đúng thời hạn như: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 19/7/2016 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 15/9/2016 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

MINH TRANG

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần