Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội mất chức vì vi phạm đạo đức

Thứ sáu, 20/09/2013, 21:47 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Thừa ủy nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vừa qua, tại Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 14, ông Ðào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật Đảng của Ban Bí thư Trung ương. Theo đó, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Ðào Tấn Nguyên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ: Ông Đào Tấn Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên đã vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ lãnh đạo; thực hiện không đúng quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm gây dư luận không tốt tại địa phương.

N.Sơn - D.Công

 

 

Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần