Giảm lãi suất cơ bản xuống 11%

Thứ năm, 20/11/2008, 11:17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Theo Quyết định số 2809/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành sáng nay 20/11, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm; lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng (TCTD) bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng giảm từ 18%/năm xuống 16,5%/năm.

Cũng trong sáng nay, NHNN có Quyết định số 2810/QĐ-NHNN quy định: lãi suất tái cấp vốn giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 11%/năm xuống 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm.

Nhằm tạo điều kiện cho các TCTD đảm bảo khả năng huy động vốn và thanh toán, cùng với hai quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước có thêm Quyết định số 2811/QĐ-NHNN về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam 2% đối với các loại tiền gửi so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam quy định tại Quyết định số 2560/QĐ-NHNN ngày 3/11/2008. Cụ thể như sau:

Đối với các NHTM nhà nước (không bao gồm Ngân hàng NNo&PTNT), NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, NHTM cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính giảm từ 10% xuống 8% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, giảm từ 4% xuống 2% đối với loại tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với Ngân hàng NNo&PTNT, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam giảm từ 7% xuống 5% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, giảm từ 3% xuống 1% đối với loại tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với NHTM cổ phần nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác giảm từ 3% xuống 1% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên.

Ba quyết định này có hiệu lục thi hành kể từ ngày mai 21/11.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các TCTD điều chỉnh lãi suất kinh doanh bằng đồng Việt Nam, phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm bảo khả năng huy động vốn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, các TCTD cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển; chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Hiền

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần