Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 mã đề 103, 117, 115, 105

Thứ hai, 25/06/2018, 18:08 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Thí sinh khóc ròng vì đề Toán

Thí sinh khóc ròng vì đề Toán

Gợi ý giải Mã đề: 103

>> xem mã đề thi 103 TẠI ĐÂY <<

Câu 1 - C

Câu 11 - B

Câu 21 - C

Câu 31 -A

Câu 41 -B

Câu 2 - B

Câu 12 - C

Câu 22 - A

Câu 32 -D

Câu 42 - C

Câu 3 - D

Câu 13 - B

Câu 23 -B

Câu 33 -C

Câu 43 -C

Câu 4 - A

Câu 14 - B

Câu 24 -B

Câu 34 - C

Câu 44 -

Câu 5 - D

Câu 15 - C

Câu 25 -A

Câu 35 - C

Câu 45 -C

Câu 6 - D

Câu 16 - D

Câu 26 -B

Câu 36 -

Câu 46 -B

Câu 7 - D

Câu 17 - A

Câu 27 - D

Câu 37 -

Câu 47 -

Câu 8 - A

Câu 18 - C

Câu 28 -D

Câu 38 -D

Câu 48 -

Câu 9 - C

Câu 19 - C

Câu 29 -A

Câu 39 -B

Câu 49 -A

Câu 10 - D

Câu 20 - C

Câu 30 - A

Câu 40 -B

Câu 50 -

Tiếp tục cập nhật...!

Gợi ý giải Mã đề: 117

>> xem mã đề thi 117 TẠI ĐÂY <<

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.B

8.A

9.B

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36.

37.

38.C

39.D

40.

41.C

42.

43.B

44.A

45.A

46.A

47.

48.

49.

50.B

Tiếp tục cập nhật...!

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Gợi ý giải Mã đề thi 115:

Xem mã đề thi 115 Tại đây

Gợi ý giải mã đề thi 105:

Xem Mã đề thi 105 TẠI ĐÂY

Gợi ý giải mã đề thi 120:

Mã đề thi 120 xem TẠI ĐÂY

(Nguồn Họcmai.vn)

Trang gốc:
Giáo dục
Tiêu điểm tuần