ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội tuyển sinh Thạc sỹ, Tiến sỹ

Thứ năm, 2006-12-07 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh sau ĐH năm 2007 với 14 chuyên ngành đào tạo ...

Trong 14 chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ có 28 chuyên ngành hẹp và 14 chuyên ngành đào tạo Tiến Sỹ có 15 chuyên ngành hẹp.

 

Hình thức đào tạo: 

Có 2 hình thức:Tập trung và không tập trung

 

 Cấp đào tạo thạc sĩ:

- Hình thức tập trung: 2 năm (1,5 năm học, 0,5 năm viết luận văn)

- Hình thức không tập trung: 3 năm (2 năm học, 1 năm viết luận văn)

 

Cấp đào tạo tiến sĩ:

- Hình thức tập trung:  Thí sinh đã có bằng thạc sĩ: 2 năm hoặc Thí sinh đã có bằng cử nhân: 4 năm.

- Hình thức không tập trung: Thí sinh đã có bằng thạc sĩ: 3 năm hoặc Thí sinh đã có bằng cử nhân: 5 năm.

 

Bán và thụ lý hồ sơ: Từ 15/11/2006 đến 31/03/2007.

 

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2007.

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học & Sau đại học

Tầng 2, nhà 6, ĐHKTQD, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6280249; (04) 8694535; (04) 8692585

Hoặc truy cập vào website: www.neu.edu.vn/news_detail.asp?newsid=738&CatID=130

 

M.H

link gốc: http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/DH-Kinh-te-quoc-dan-Ha-oi-tuyen-sinh-Thac-sy-Tien-sy/2006/12/156616.vip
Yêu cầu xóa tin
đào tạo chuyên ngành ngành đào tạo chuyên ngành đào tạo chuyên ngành đào thí sinh đã thí sinh đã có sinh đã có bằng sinh đã có đã có bằng