Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

Thứ tư, 20/07/2011, 09:31 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên
 

- Tối 19/7, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định duyệt điểm chuẩn (đợt 2) vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2011-2012. Theo đó, mức điểm chuẩn đợt 2 hạ hơn so với đợt 1 từ 0,5 điểm đến 2 điểm, đối với hệ không chuyên hạ từ 1 đến 3 điểm.

* Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên đợt 1

Những học sinh có nguyện vọng theo học các lớp chuyên sẽ nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 20/7 đến 17h00 ngày 21/7, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm chuẩn cụ thể từng trường như sau:

Trường THPT Hà Nội Amsterdam:

 Lớp chuyên Ngữ văn Toán Tin
 Điểm môn chuyên 6,0 6,0 5,5
Điểm môn ngoại ngữ điều kiện 4,0 4,0 4,0
 Điểm chuẩn 39,75 39,5 34,75

Hệ không chuyên:

Lớp  Anh 2Toán 2 Lý 2 Hoá 2 
Điểm chuẩn 42,75 35,75 38,25 39,75 

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ:

 Lớp chuyênNgữ văn Địa Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Pháp  ToánTin Lý Hóa Sinh 
Điểm môn chuyên 6,05,25 5,5 3,5 4,05,5 4,5 6,0  6,03,5 
Điểm môn
Ngoại ngữ điều kiện 
 4,04,0 4,0 3,5 4,0 4,04,0 4,0  4,03,0
Điểm chuẩn  35,7530,5 36,0 30,0  30,033,5  28,0 34,0 37,7526,75 

Hệ không chuyên:

Lớp  Anh 2Toán 2 Lý 2 Hoá 2 
Điểm chuẩn 34,032,029,2533,25

Trường THPT Chu Văn An:

Lớp chuyênNgữ văn  Địatiếng Anh Toán Hoá Sinh 
Điểm môn chuyên 
6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 4,0 
Điểm môn
Ngoại ngữ điều kiện 
4,04,04,0 4,04,04,0 
Điểm chuẩn 38,5 34,75 40,0 31,75 35,75 30,0 







 

Trường THPT Sơn Tây:

Lớp chuyên Ngữ văn Sử Địa tiếng Anh Toán Tin Lý Sinh 
Điểm môn chuyên  5,0  4,04,25 4,25 4,25 3,0 3,75 3,0 
Điểm môn 
Ngoại ngữ điều kiện 
4,0 4,04,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Điểm chuẩn  30,5  27,2524,25 30,5 31,75 26,25 28,0 24,0 








Theo quy định của Sở GD-&T Hà Nội, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ được tuyển bổ sung vào lớp chuyên tiếng Nga đối với những HS dự thi vào lớp chuyên tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm môn tiếng Anh chuyên từ 3,5 trở lên, điểm môn ngoại ngữ điều kiện từ 3,5 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,0 trở lên.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cũng tuyển bổ sung vào lớp chuyên tiếng Pháp đối với những HS dự thi vào lớp chuyên tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm môn tiếng Anh chuyên từ 4,0 trở lên, điểm môn ngoại ngữ điều kiện từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,0 trở lên.

Trường THPT Chu Văn An được tuyển bổ sung vào lớp chuyên sinh đối với những HS dự thi vào lớp chuyên hóa của trường không trúng tuyển, có điểm môn hóa chuyên từ 4,0 trở lên, điểm môn ngoại ngữ điều kiện từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,0 trở lên.

Trường THPT Sơn Tây tuyển bổ sung vào lớp chuyên tin đối với những HS dự thi vào lớp chuyên toán của trường không trúng tuyển, có điểm môn toán chuyên từ 3,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 26,25 trở lên. Trường THPT Sơn Tây còn tuyển bổ sung vào lớp chuyên sinh đối với những HS dự thi vào lớp chuyên hóa của trường không trúng tuyển, có điểm môn hóa chuyên từ 3,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 24,0 trở lên.


Thanh Châu

Trang gốc:
Giáo dục