Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

Thứ tư, 11/01/2017, 12:03 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

Phối cảnh một khu đô thị tại Bắc Từ Liêm.

Theo quyết định, quy mô, diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 49.667,1m2 (hơn 4,9ha). Mục tiêu điều chỉnh nhằm cụ thể hóa phân khu H2-1 đã được UBND thành phố phê duyệt; quy hoạch xây dựng khu nhà ở hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống dân cư khu vực.
Đồng thời, xác định cụ thể chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng khu vực đất kết hợp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa, gắn kết với các công trình kiến trúc lân cận tạo hiệu quả cho trục đường, đáp ứng sự phát triển chung khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu H2-1 được duyệt và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
Ngoài ra, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất được phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo quy định; làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Quyết định nêu rõ, nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên ranh giới, mốc giới, diện tích các ô đất trên theo quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500 đã duyệt. Chỉ điều chỉnh ký hiệu, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các ô đất để thực hiện dự án tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm đảm bảo phù hợp với chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được UBND TP chấp thuận.
Ngoài ra, cân đối, bổ sung thêm diện tích đất trường tiểu học khoảng 3.000m2, đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt.

KIỀU CHÂU

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần